Mår din personal bra, mår ditt företag bra

I många år har friskvård på en arbetsplats förknippats med personalens fysiska hälsa. Och på samma sätt har en god arbetsmiljö varit synonymt med att undvika skador och sjukdomar. Nu flyttar allt fler företag fokus till personalens psykiska hälsa. Och det är då vi på Cereb ofta kommer in i bilden.

I takt med att kunskapen kring sjukfrånvaro, utbrändhet, stress och psykisk sjukdom ökar, inser allt fler företag vikten av att uppmärksamma personalens psykiska hälsa.

Psykisk hälsa som konkurrensmedel

Att satsa på detta område kan ge stora vinster, på både kort och lång sikt. Dels i form av bättre arbetsinsatser och lägre sjukfrånvaro för enskilda medarbetare. Dels ett bättre arbetsklimat med färre interna konflikter och högre trivsel hos medarbetarna. På längre sikt kan den ökade kunskapen även leda till sänkt sjukfrånvaro och ökad effektivitet för hela företaget.

På Cereb hjälper vi företag att få personalen att må bättre, genom att erbjuda en rad olika tjänster, speciellt anpassade för näringslivet. Det kan handla om allt från att arbeta med enskilda individer som kan behöva en utredning och behandling, till att utbilda en hel ledningsgrupp i betydelsen av psykisk hälsa. Alla organisationer har sina egna, unika behov och vi skräddarsyr varje uppdrag efter era önskemål. Varmt välkomna!

Läs mer om hur vi kan hjälpa ditt företag