Privat

Har du tänkt på om du eller någon närstående kan ha ADHD, autism eller något annat funktionshinder? Vi kan hjälpa dig hela vägen. Från den första, inledande fasen då huvudet är fullt av tankar och funderingar, genom utredning, diagnos och uppföljning.

Vi förstår vad det innebär att leva med ett neuropsykiatriskt funktionshinder och vi förstår vad det kan innebära för omgivningen. Vi vet vilken medicinering som ska sättas in, vilka hjälpmedel som är lämpliga och vilken kunskap omgivningen behöver för att livet ska fungera så bra som möjligt. Med våra unika metoder ser vi till att våra patienter får hjälp och stöd under hela resan, även efter en ställd diagnos. Det är så vi gör skillnad. Hela vägen.


Kontakta oss